V-Fitness Vazovova

slider

OTVÁRAME 3.6.2020

 

Platnosť kreditov na skupinové cvičenia sme predĺžili do 31.12.2020 všetkým, ktorí mali platné kredity do 13.3.2020!!!

 

Platnosť permanentky do posilňovne predĺžime o obdobie 13.3.-3.6. /82 dní všetkým, ktorí mali platné permanentky 13.3.2020!!!