V-Fitness Vazovova

slider

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude

od 15.10.2020 V-Fitness ZATVORENÉ.

 

xxx

 

Interné opatrenia pre klientov V-Fitness

od 1.10.2020:

 

  • Do priestorov V-Fitness vstupujte s rúškom;

  • Pred vstupom si prosím vydezinfikujte ruky;

  • Na cvičenie je povinný uterák – vlastný alebo zapožičaný;

  • Po skončení cvičenia poprosíme vydezinfikovať použité stroje a náradie;

  • Použitie šatní a spŕch len na nevyhnutne potrebný čas;

  • Počas športovania NIE JE POVINNÉ RÚŠKO;

  • V prípade akýchkoľvek príznakov choroby alebo nachladenia budete musieť z bezpečnostných dôvodov priestory V-Fitness OPUSTIŤ.

 

                                               

Akceptujeme karty Multisport do posiľňovne aj  na všetky cvičenia.