Rezervácie

Rezervačné podmienky:

Na skupinové cvičenie sa môžeš prihlásiť najneskôr 15 minút pred jeho začiatkom. Odhlasovanie sa uzatvára 3 hodiny pred konaním cvičenia/12 hodín pred rannými cvičeniami. Ak v tomto čase nebudú prihlásení aspoň 4 cvičiaci, cvičenie sa ruší.

Počet miest na cvičenie je limitovaný počtom trampolín a veľkosťou haly, preto je potrebná rezervácia miesta.

Náhradník

Pokiaľ je Vami požadovaný termín už obsadený, je možné nahlásiť sa ako náhradník. Ak sa na danej hodine uvoľní miesto, V-Fitness Vás bude informovať emailom.

Odhlásenie

Vaše rezervácie sú záväzné.
Pokiaľ ste prihlásení na cvičenie a z vážnych dôvodov sa ho nemôžete zúčastniť je potrebné sa odhlásiť.  V prípade, že sa z hodiny včas neodhlásite a cvičenia sa nezúčastníte, V-Fitness si vyhradzuje právo vyúčtovať vám sumu vstupného. Vytvorením rezervácie súhlasíte s vyššie uvedenými rezervačnými podmienkami.

22.1.2018 - 28.1.2018

Pondelok
22.01.2018
Utorok
23.01.2018
Streda
24.01.2018
Štvrtok
25.01.2018
Piatok
26.01.2018
Sobota
27.01.2018
Nedeľa
28.01.2018
7:00 - 7:30
7:00 - 8:00
7:45 - 8:15
9:30 - 10:30
16:30 - 17:30
JUMPING - Deutsche Telekom - 16:20 - 17:20
17:30 - 18:30
18:00 - 19:00
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
19:45 - 20:45

Pondelok
22.01.2018

Utorok
23.01.2018

Streda
24.01.2018

Štvrtok
25.01.2018

Piatok
26.01.2018

Sobota
27.01.2018

Nedeľa
28.01.2018