Rezervácie

Rezervačné podmienky:

Na skupinové cvičenie sa môžeš prihlásiť najneskôr 15 minút pred jeho začiatkom. Odhlasovanie sa uzatvára 3 hodiny pred konaním cvičenia/12 hodín pred rannými cvičeniami. Ak v tomto čase nebudú prihlásení aspoň 4 cvičiaci, cvičenie sa ruší.

Počet miest na cvičenie je limitovaný počtom trampolín a veľkosťou haly, preto je potrebná rezervácia miesta.

Náhradník

Pokiaľ je Vami požadovaný termín už obsadený, je možné nahlásiť sa ako náhradník. Ak sa na danej hodine uvoľní miesto, V-Fitness Vás bude informovať emailom.

Odhlásenie

Vaše rezervácie sú záväzné.
Pokiaľ ste prihlásení na cvičenie a z vážnych dôvodov sa ho nemôžete zúčastniť je potrebné sa odhlásiť.  V prípade, že sa z hodiny včas neodhlásite a cvičenia sa nezúčastníte, V-Fitness si vyhradzuje právo vyúčtovať vám sumu vstupného. Vytvorením rezervácie súhlasíte s vyššie uvedenými rezervačnými podmienkami.

23.4.2018 - 29.4.2018

Pondelok
23.04.2018
Utorok
24.04.2018
Streda
25.04.2018
Štvrtok
26.04.2018
Piatok
27.04.2018
Sobota
28.04.2018
Nedeľa
29.04.2018
7:00 - 7:30
7:00 - 8:00
7:45 - 8:15
8:00 - 8:30
9:30 - 10:30
16:00 - 17:00
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:00 - 19:00
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
19:45 - 20:45